Logistické služby

Manipulace

  • organizace naložení, vyložení či usazení nákladu (například stroje) na místo realizace, překládka na jiný dopravní prostředek a další manipulační služby

Skladování

  • pronájmy skladů a meziskladů, skladování zboží v požadovaném klimatu
  • evidence zboží

Distribuce

  • distribuce zboží, zásilková služba, mailing, evidence

Celní služby

  • zajišťujeme proclení veškerých zásilek

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.